Article citationsMore>>

Grajewski, S., Jankowski, K. and Licznierski, M. (2010) Czeremcha amerykańska Prunus serotina Ehrh. w polskich lasach na przykladzie drzewostanów Nadlesnictwa Doswiadczalnego Zielonka oraz Nadlesnictwa Szubin. Zarzadz. Ochr. Przyr. w Lasach. Wyd. WSZS w Tucholi, 4, 39-55.

has been cited by the following article:

Follow SCIRP
Twitter Facebook Linkedin Weibo
Contact us
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2021 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top