Open Journal of Regenerative Medicine

Open Journal of Regenerative Medicine

ISSN Print: 2169-2513
ISSN Online: 2169-2521
www.scirp.org/journal/ojrm
E-mail: ojrm@scirp.org
"Two-Year Heart Failure Study with Allogeneic Myoblast Transplantation"
written by Wenbin Li, Keqiang Wang, Qizhong Shi, Ping Lu, B. S. Dawei Chen, Baoquan Zhang, Hengtian Qi, Fei Wang, Hongzhe Fan, Hao Guo, Liping Lu, Feng Lu, Jie Liu, Yangyang Li, Yingjie Yang, Danlin M. Law, Peter K. Law,
published by Open Journal of Regenerative Medicine, Vol.10 No.1, 2021
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2024 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top