"Formation Mechanism of Reduction Spheroids with Dark Cores in Cretaceous Red Beds in Jiaolai Basin, China"
written by Yu Yang, Wenzhao Fu, Jifeng Yu, Zhenguo Ning, Jianjun Cui, Qing Li, Xuelei Wang, Xizhun Zhuo,
published by Open Journal of Geology, Vol.9 No.10, 2019
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.