"A Brief Study on pH, Exchangeable Ca2+ and Mg2+ in Farmlands under Tobacco-Rice Rotation in Xuancheng City of South Anhui"
written by Anqi Wang, Ka Lin, Chengxin Ma, Qin Gao, Qifa Zhu, Xuejun Ji, Guo Zhang, Lin Xue, Chaolong Zu, Chaoqiang Jiang, Jia Shen, Decheng Li,
published by Agricultural Sciences, Vol.9 No.4, 2018
has been cited by the following article(s):