"Removal of Metallic Impurities from Off-Grade Copper Concentrate in Alkaline Solution"
written by Zhi-xiong Liu, Lin Sun, Liang-dong Tang, Jie Hu, Yang Xiao, Yi-guang Chen, Zhou-lan Yin,
published by International Journal of Nonferrous Metallurgy, Vol.7 No.2, 2018
has been cited by the following article(s):