"SPARC Expression as a Prognostic Marker in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma"
written by Jianxing Zhang, Peiyu Ji, Xin Fan, Xiaoyan Ma, Xuqing Wang, Zhengfa Mao,
published by Open Journal of Gastroenterology, Vol.8 No.4, 2018
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.