"Mercury Distribution in Tobacco (Nicotiana tabacum) Cell"
written by Shenghe Chang, Zhengjing Wu, Wei Sun, Fei Lin, Jingyi Zhang, Qi Zeng, Lan Qiao, Haiyan Shu,
published by Advances in Bioscience and Biotechnology, Vol.9 No.4, 2018
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.