Open Journal of Epidemiology

Open Journal of Epidemiology

ISSN Print: 2165-7459
ISSN Online: 2165-7467
www.scirp.org/journal/ojepi
E-mail: ojepi@scirp.org
"The Description of Pancreatic Cancer Death in Inner Mongolia 2008-2014"
written by Xiaoyan Zhang, Ying Shi, Changqing Sun, Lei Guo, Hairong Zhang, Zhiyun Zhou, Dan Wang, Jing Yan, Linlin Dong, Qingxia Wang, Yueling Hu, Juan Sun,
published by Open Journal of Epidemiology, Vol.7 No.2, 2017
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2022 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top