"A Study of Myocardial Ischemia Model Induced by Left Coronary Artery Ligation in Rats"
written by Hailin Wang, Chunyu Cao, Lianqiang Hui, Ting Liu, Yanli Wang, Shuangrong Gao, Yi Zhang, Ran Hao, Chun Li, Chen Zang,
published by World Journal of Cardiovascular Diseases, Vol.6 No.5, 2016
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef