"A Pilot Study to Evaluate an Internet-Based Cervical Cancer Screening Model Based on Self-Sampling"
written by Ruifang Wu, Xinfeng Qu, Hui Du, Zhihong Liu, Qicai Hu, Chun Wang, Lijie Zhang, Jinghui Zhao, Guixang Wang, Jerome Leslie Belinson,
published by Health, Vol.8 No.7, 2016
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef