"The Differences in Alcohol Use between Urban and Rural Students of Inner Mongolia Medical University, China"
written by Zhihui Hao, Peng Qin, Yongjun Xu, Qingxia Wang, Hairong Zhang, Yun Li, Yueling Hu, Xiaodong Bi, Juan Sun,
published by Open Journal of Epidemiology, Vol.6 No.2, 2016
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef