"The Pathogenicity of Chicken Pathogenic Escherichia coli Is Associated with the Numbers and Combination Patterns of Virulence-Associated Genes"
written by Jingyu Wang, Pan Tang, Dan Tan, Liqin Wang, Sandong Zhang, Yuanhao Qiu, Rui Dong, Wanhua Liu, Jingjing Huang, Ting Chen, Juanjuan Ren, Cengshan Li, Hung-Jen Liu,
published by Open Journal of Veterinary Medicine, Vol.5 No.12, 2015
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef