"Laborism. The Economics Driven by Labor"
written by Mieczysław Dobija,
published by Modern Economy, Vol.6 No.5, 2015
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
[1] Godziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeń
2019
[2] Toward Deficit Free and Low Tax Economy Driven by Labor
2018
[3] Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce
2017
[4] Ekonomiczne podstawy geopolitycznego projektu Międzymorza
2017
[5] Niestandardowe źródła kapitału ludzkiego w rozwoju cywilizacji
2017
[6] Kapitał kreatywności–pomiar i wynagradzanie
Kapita? kreatywno?ci–pomiar i wynagradzanie, 2017
[7] EKONOMIA PRACY. TEORIA GODZIWYCH WYNAGRODZEŃ.
EKONOMIA PRACY. TEORIA GODZIWYCH WYNAGRODZE?., 2016
[8] EKONOMIA PRACY. GOSPODARKA BEZ DEFICYTU Z OGRANICZONYMI PODATKAMI.
EKONOMIA PRACY. GOSPODARKA BEZ DEFICYTU Z OGRANICZONYMI PODATKAMI., 2016
[9] TOWARDS DEFICIT FREE AND LIMITED TAX ECONOMY
2016
[10] Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu
Nierówno?ci p?acowe a sta?a ekonomiczna potencjalnego wzrostu, 2016
[11] Ekonomia pracy. Teoria godziwych wynagrodzeń
Ekonomia pracy. Teoria godziwych wynagrodzeń, 2016
[12] Ekonomia pracy, godziwych wynagrodzeń i racjonalnych nierówności–laboryzm
Nierówno?ci spo?eczne a wzrost gospodarczy, 2016
[13] Ekonomia pracy. Gospodarka bez deficytu z ograniczonymi podatkami
Ekonomia pracy. Gospodarka bez deficytu z ograniczonymi podatkami, 2016
[14] Labourism and the Economics of Limited Taxes
Labourism and the Economics of Limited Taxes, 2016
[15] Growth of fixed assets in the economy vs. labour productivity
2016