Theoretical Economics Letters

Theoretical Economics Letters

ISSN Print: 2162-2078
ISSN Online: 2162-2086
www.scirp.org/journal/tel
E-mail: tel@scirp.org
"Revisit the Budget Deficits and Inflation: Evidence from Time and Frequency Domain Analyses"
written by Aviral Kumar Tiwari, Süleyman Bolat, Özgür Koçbulut,
published by Theoretical Economics Letters, Vol.5 No.3, 2015
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
[1] Regime Effects of Fiscal Deficit Financing and Inflation Dynamics in Ghana
Theoretical Economics Letters, 2022
[2] Effect of Fiscal Policy on Price Stability in Nigeria
Baze University Journal of …, 2022
[3] ENFLASYON VE BÜTÇE AÇIĞI ARASINDAKİ KUADRATİK İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayıştay Dergisi, 2022
[4] Demand-Driven Factors of Inflation in Sri Lanka: An ARDL Approach
2021
[5] Tanzi ve Patinkin Etkisinin Panel Veri Analizi: Euro Bölgesi Ülkeleri
Ekonomi Politika ve Finans …, 2021
[6] Frequency Domain Approach to Casualty among Fiscal Deficit, Interest Rates and Inflation in Nigeria
2021
[7] CRUDE OIL PRODUCTION AND MACROECONOMIC PERFORMANCE IN GHANA
2021
[8] Revisiting the Dynamics of the Fiscal Deficit and Inflation in India: the Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Approach
2021
[9] Enflasyon, Bütçe Açığı ve Vergi Gelirleri İlişkisi: Türkiye Örneği
2021
[10] Türk ekonomisinde bütçe açığı ve enflasyon ilişkisinin sınır testi yaklaşımı ile eş-bütünleşme analizi
Erciyes üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019
[11] Çeşitli makroekonomik değişkenlerin bütçe açıklarına olan etkisinin çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile değerlendirilmesi: Türkiye örneği (1973-2016)
2019
[12] A NOTE ON INFLATION DYNAMICS, PRICE VOLATILITY, AND FISCAL ACTIVISM
2019
[13] Effects of Global Oil Price on Exchange Rate, Trade Balance, and Reserves in Nigeria: A Frequency Domain Causality Approach
2019
[14] Çeşitli makroekonomik değişkenlerin bütçe açıklarına olan etkisinin çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile değerlendirilmesi: Türkiye örneği (1973 …
2019
[15] Inflationary effects of budget deficits: evidence from Zambia (1981-2016)
2019
[16] Oil Price, Budget Deficit, Money Supply and Inflation in WAEMU Countries
2018
[17] Bütçe açığı ve enflasyon arasındaki ilişki: Türkiye için ampirik bir analiz
2017
[18] Estimating the Causal Relationship among the Short-Term Interest Rate, the Inflation Rate, and the Budget Deficit based on Three-Variable VAR Models with MWALD …
2016
[19] OECD 国家结构性赤字的通胀效应研究
湖南商学院学报, 2016
[20] BÜTÇE AÇIĞI VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ
MU Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 2016
[21] Estimating the Causal Relationship among the Short-Term Interest Rate, the Inflation Rate, and the Budget Deficit Based on Three-Variable VAR Models with …
2016
[22] BÜTÇE AÇIĞI VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ.
2016
[23] Estimating the Causal Relationship among the Short-Term Interest Rate, the Inflation Rate, and the Budget Deficit Based on Three-Variable VAR Models …
2016
[24] Estimating the Causal Relationship among the Short-Term Interest Rate, the Inflation Rate, and the Budget Deficit Based on Three-Variable VAR Models with MWALD …
2016
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2023 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top