"Relationship between expression of Aurka and clinicopathological characteristics in gastric cancer patients"
written by Xiulian Xu, Jiangwei Xiao, Shoujiang Wei, Xianyong Xie, Yifan Huang, Xiaobing Tian, Chongshu Wang,
published by Health, Vol.6 No.4, 2014
has been cited by the following article(s):