"The Effect of Baroreflex Function on Blood Pressure Variability"
written by Xiufang Wei, Xinhui Fang, Lina Ren, Yanyan Meng, Zixin Zhang, Yongquan Wang, Guoxian Qi,
published by International Journal of Clinical Medicine, Vol.4 No.9, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef