"Human Susceptibility to Framing Effect in Decisions Can Be Reflected in Scalp Potentials"
written by Jianmin Zeng, Fenghua Zhang, Ying Wang, Qinglin Zhang, Hong Yuan, Lei Jia, Jiang Qiu,
published by Psychology, Vol.4 No.6, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef