"Discrete Symmetry in Relativistic Quantum Mechanics"
written by Guang-jiong Ni, Suqing Chen, Jianjun Xu,
published by Journal of Modern Physics, Vol.4 No.5, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef