"Study of family environmental factor on only-children’s personality"
written by Yi-Xiao Fu, Xiao Hou, Lu Jia, Tian Qiu, Qing Qin, Hua-Qing Meng, Yi Huang, Xiaohong Ma, Wei Deng, Qing-Hua Luo, Ying-Cheng Wang, Hua Hu, Lian Du, Hait-Ang Qiu, Peng Xie, Tao Li,
published by Health, Vol.5 No.3A, 2013
has been cited by the following article(s):