"The Significance of the Expression of FBXO31 in Gastric Cancer"
written by Tomoya Sudo, Ryunosuke Kogo, Naohiro Nishida, Keisuke Takahahi, Genta Sawada, Masahisa Ishibashi, Junji Kurashige, Ryutaro Uchi, Tae Matsumura, Hiroki Ueo, Kousuke Mima, Sayuri Akiyoshi, Keishi Sugimachi, Kouhei Shibata, Hiromasa Fujita, Kazuo Shirouzu, Masaki Mori, Koshi Mimori,
published by Journal of Cancer Therapy, Vol.4 No.1A, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef