World Journal of Cardiovascular Diseases

World Journal of Cardiovascular Diseases

ISSN Print: 2164-5329
ISSN Online: 2164-5337
www.scirp.org/journal/wjcd
E-mail: wjcd@scirp.org
"Clinical characteristics and coronary features of coronary ectasia and aneurysm in China"
written by Zhongwei Cheng, Yingxian Liu, Shuyang Zhang, Wei Wu, Zhujun Shen, Zhongjie Fan, Hongzhi Xie, Zhenyu Liu, Xiaofeng Jin, Chonghui Wang, Yong Zeng, Quan Fang,
published by World Journal of Cardiovascular Diseases, Vol.3 No.1, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2022 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top