"Self-assessed health and its aspects in the case of Mongolia"
written by Amarsanaa Gan-Yadam, Ryoji Shinohara, Yuka Sugisawa, Emiko Tanaka, Taeko Watanabe, Maki Hirano, Etsuko Tomisaki, Kentaro Morita, Yoko Onda, Yuri Kawashima, Kentaro Toketake, Yukiko Mochizuki, Mayumi Nanba, Tokie Anme,
published by Health, Vol.4 No.7, 2012
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef