"Mercury Speciation of Flue Gas Desulphurization By-Products in Coal-Fired Power Plants in China"
written by Gang Tian, Hongyan Long, Yu Liu, Chen Zhang, Fan Zhang, Hongchang Wang, Jinwei Zhu, Yanping Zhang, Hongmei Wang, Fan Wang,
published by Journal of Power and Energy Engineering, Vol.8 No.11, 2020
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.