Open Journal of Geology

ISSN Print: 2161-7570
ISSN Online: 2161-7589
"Field Excursion Introduction for IGCP 679 1st International Symposium: Progress in Cretaceous Geology in Shandong Province, China"
written by Kemin Xu, Gang Li, Zhenguo Ning, Youping Wang, Jie Qin, Fuzhong Zhang, Xiuzhang Li, Xueqiang Zhu,
published by Open Journal of Geology, Vol.9 No.10, 2019
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.