Citations  
  
"Terahertz Technology and Its Biomedical Application"
written by Guoli Wu, Haizheng Gao, Yuan Wang, Yikai Jin, Yingwei Li, Chengbiao Lu,
published by Yangtze Medicine, Vol.3 No.3, 2019
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.