"A Novel Next-Generation Sequencing Approach without Donor-Derived Material for Acute Rejection and Infection Monitoring in Solid Organ Transplantation"
written by Bing Wei, Liuhong Zeng, Di Shao, Chunting Zheng, Qing Yang, Jibin Zhang, Dong Xiao, Qiuhua Deng, Yongping Lin, Danxia Huang, Liping Liu, Xin Xu, Wenhua Liang, Chunrong Ju, Jian Wang, Karsten Kristiansen, Jianxing He, Mingzhi Ye,
published by Journal of Cancer Therapy, Vol.9 No.9, 2018
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.