"Genome-Wide Identification of Two-Component Signal Transduction System Genes in Melon (Cucumis melon L.)"
written by Panjing Liu, Xiaoyu Yang, Yana Zhang, Shuoshuo Wang, Qian Ge, Qiang Li, Chao Wang, Qinghua Shi, Zhonghai Ren, Lina Wang,
published by Agricultural Sciences, Vol.9 No.4, 2018
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.