"The Synergistic Effects Study of C-myc and C-erbB-2 in the Carcinogenesis of Gastric Carcinoma"
written by Keqiang Wang, Jiangang Liu, Yanchao Duan, Shengyi Dongye, Jiafeng Wu, Yiren Wang, Zhenzhong Liu, Guoxin Han,
published by Open Journal of Gastroenterology, Vol.7 No.12, 2017
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.