"Treatment of Asthma in the Elderly: Questionnaire Survey in Japan"
written by Sahoko Chiba, Kimitake Tsuchiya, Tomoyuki Ogata, Reina Imase, Tamon Yagi, Yuka Mishima, Torahiko Jinta, Kazuhito Saito, Reiko Taki, Susumu Isogai, Yasuto Jinn, Tsutomu Kawasaki, Ichiro Natsume, Yoshihiro Miyashita, Jun Takagiwa, Nobuo Ishiwata, Tomoshige Chiaki, Masato Kishi, Yoshikazu Tsukada, Motohisa Yamasaki, Naohiko Inase,
published by International Journal of Clinical Medicine, Vol.8 No.4, 2017
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef