"Rapid Screening of Recombinant Plasmids by Direct Colony Quantitative Real-Time PCR"
written by Lei Hou, Xiuying Zhang, Yang Li, Shuai Chen, Hongyi Qu, Jiazhi Yu, Lianhai Zhang, Ziyi Fan,
published by Advances in Bioscience and Biotechnology, Vol.7 No.10, 2016
has been cited by the following article(s):