"The Characteristics of Breast Cancer Mortality in Inner Mongolia between 2008 and 2010"
written by Yueling Hu, Yun Li, Wenrui Wang, Yonggang Qian, Chunxia Hui, Kepeng Xin, Shiqi Wang, Juan Sun,
published by Open Journal of Epidemiology, Vol.4 No.3, 2014
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef