"Clinical Characteristics of Japanese Type 2 Diabetic Patients Responsive to Sitagliptin"
written by Kouichi Inukai, Takumi Hirata, Takashi Sumita, Masaki Watanabe, Yuichi Ikegami, Daisuke Ito, Susumu Kurihara, Nobuyuki Yasukawa, Jiro Morimoto, Nobuki Takata, Kenta Kanazawa, Tamotsu Neda, Yoshikazu Sumitani, Kiyoaki Inoue, Yuichi Noguchi, Toshio Hosaka, Hitoshi Ishida, Shigehiro Katayama,
published by Journal of Diabetes Mellitus, Vol.4 No.3, 2014
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef