"Molecular Characterization, 3D Modeling of Grass Carp Interleukin-10 Receptor 1 (IL10R1)"
written by He Wei, Shangnian Wang, Lei Qin, Xinyan Wang, Hong Zhou,
published by Engineering, Vol.5 No.10B, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef