"Effect of Hub-Ratio on Performance of Asymmetric Dual-Rotor Small Axial Fan"
written by Yongmin Wu, Yingzi Jin, Yuzhen Jin, Yanping Wang, Li Zhang,
published by Open Journal of Fluid Dynamics, Vol.3 No.2A, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef