"Cholangiocarcinoma Arising 38 Years after Surgical Resection of Hepatocellular Carcinoma"
written by Jianguo Chen, Weizhong Lu, Lianxin Wang, Yixin Zhang, Nengjin Wang, Yongsheng Chen, Jian Zhu, Hongwei Zheng, Jun Yang, Fei Chen,
published by Journal of Cancer Therapy, Vol.4 No.5, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef