"Complications of airway self-expandable metallic stent in benign airway diseases"
written by Fu-Tsai Chung, Shu-Min Lin, Chun-Liang Chou, Hao-Cheng Chen, Chih-Hsi Kuo, Horng-Chyuan Lin, Chien-Ying Liu, Chun-Hua Wang, Han-Pin Kuo, Chih-Teng Yu,
published by Advances in Bioscience and Biotechnology, Vol.4 No.1A, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef