"Specific Antigens to Distinguish M. tuberculosis from M. avium"
written by Qun Liang, Lingxia Zhang, Zeng Tu, Jingyu Wang, Tao Hu, Pengzhi Wang, Weili Wu, Qi Liu, Yanlin Zhao, Yan Li, Weijun Chen,
published by Advances in Microbiology, Vol.2 No.3, 2012
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.