"An Estimation of the Capital Growth Rate in Business Activities"
written by Bartosz Kurek,
published by Modern Economy, Vol.3 No.4, 2012
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
[1] Wpływ nierówności dochodowych na rozwój kapitału ludzkiego w krajach OECD po 1990 roku
2019
[2] ХХI век: современные технологии подготовки экономических кадров
2018
[3] Ekonomiczne konsekwencje konfrontacji kapitału i pracy
2018
[4] Toward Deficit Free and Low Tax Economy Driven by Labor
2018
[5] Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce
2017
[6] Kapitał kreatywności–pomiar i wynagradzanie
Kapita? kreatywno?ci–pomiar i wynagradzanie, 2017
[7] TOWARDS DEFICIT FREE AND LIMITED TAX ECONOMY
2016
[8] Labourism and the Economics of Limited Taxes
Labourism and the Economics of Limited Taxes, 2016
[9] Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu
Nierówno?ci p?acowe a sta?a ekonomiczna potencjalnego wzrostu, 2016
[10] Ekonomia pracy. Teoria godziwych wynagrodzeń
Ekonomia pracy. Teoria godziwych wynagrodzeń, 2016
[11] Towards an Integrative Currency Area
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2016
[12] EKONOMIA PRACY. TEORIA GODZIWYCH WYNAGRODZEŃ.
EKONOMIA PRACY. TEORIA GODZIWYCH WYNAGRODZE?., 2016
[13] LABORISM AS A BASIS FOR THE CREATION OF MONETARY UNIONS
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР», 2015
[14] Laborism. The Economics Driven by Labor
Modern Economy, 2015
[15] Business aircraft investment and financial performance
2015
[16] Formation of the Integrative Currency Area
SOP Transactions on Economic Research, 2014
[17] The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency
Modern Economy, 2014
[18] Production function in the cost accounting approach and managerial applications
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo?ci, 2013
[19] Wage Expectations in Light of Human Capital Measurement Theory
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2013
[20] Towards Scientific Economics
Modern Economy, 2013
[21] Production function in the cost accounting approach and managerial applications.
Production function in the cost accounting approach and managerial applications., 2013