"HIV Vulnerability in Out-of-School Adolescents and Youth in Yunnan, China"
written by Jianghong Li, Lijun Yang, Zhouyang Ren, Chongbin Mo, Dingwen Chen, Fuqiang Dai, Mingzhong Jiang, Zhijie Tang, Peter Jacoby,
published by World Journal of AIDS, Vol.2 No.2, 2012
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef