"Oxytocin in rat nucleus raphe magnus influences pain modulation"
written by Yanjuan Pan, Zhikui Yin, Jun Yang, Ying Zhao, Xiqing Yan, Peiyong Qiu, Daxin Wang,
published by World Journal of Neuroscience, Vol.2 No.2, 2012
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef