Top Cited Articles
(92 articles with 1089 citations as of December 2019)

Sort by:
  • Sol-Gel Processing of Silica Nuclear Waste Glasses, New Journal of Glass and Ceramics, Vol.1 No.3, 2011
  • Andrzej Deptuła, Magdalena Miłkowska, Wiesława Łada, Tadeusz Olczak, Danuta Wawszczak, Tomasz Smolinski, Fabio Zaza, Marcin Brykala, Andrzej G. Chmielewski, Kenneth C. Goretta
  • Citations: 5 (Details)