"Amino acid profiles in relation to chronic periodontitis and rheumatoid arthritis"
written by Tetsuo Kobayashi, Moe Okada, Satoshi Ito, Daisuke Kobayashi, Atsuko Shinhara, Takahiko Muramatsu, Tsuyoshi Kobayashi, Ichiei Narita, Kiyoshi Nakazono, Akira Murasawa, Hiromasa Yoshie,
published by Open Journal of Stomatology, Vol.4 No.2, 2014
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef