"Meta-analyses of nine polymorphisms of six genes with the risk of schizophrenia"
written by Xuting Xu, Lingyan Wang, Qi Liao, Leiting Xu, Yi Huang, Fuqiang Zhang, Jia Cheng, Meng Ye, Shugui Gao, Shiwei Duan,
published by Advances in Bioscience and Biotechnology, Vol.5 No.2, 2014
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef