"Research on Harmonic Characteristics of Nonlinear Loads in PEMFC Generator"
written by Jinquan Wang, Jianke Li, Shuhua Qian, Jingjing Chen, Jianhua Fang, Yachao Hu,
published by Energy and Power Engineering, Vol.5 No.4B, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.