"Cryogenic System for PKU-FEL"
written by Lianyou Xiong, Nan Peng, Wenhai Lu, Liqiang Liu, Xiaojun Liu, Jing Li, Liya Ma, Bing Dong, Yongcheng Jiang, Jiancheng Tang, Liang Zhang,
published by Journal of Modern Physics, Vol.4 No.6A, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef