"One-Stage Repair and Reconstruction of Craniomaxillofacial Bone Defects"
written by Jianhua Wang, Chao Hu, Gang Zhang, Songbo Qiu, Jun Cai, Xiaobo Wu, Zhao Xiang, Yinghui Tan,
published by Modern Plastic Surgery, Vol.3 No.1, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.